Metody a techniky

Volba metody a techniky závisí na diagnóze. Ta je určena na základě komplexního vstupního vyšetření a zvolena vhodná terapie.

Nejčastěji řešené obtíže:

 • akutní bolesti pohybového aparátu
 • akutní ústřel krční, hrudní či bederní páteře
 • bolest hlavy
 • bolest v oblasti bederní páteře, hrudní, krční
 • bolest či omezení kloubů končetin a svalů
 • brnění končetin či obličeje
 • ergonomie sedu
 • chronické bolesti pohybového aparátu
 • migréna
 • Parkinsonova choroba
 • preventivní programy
 • Roztroušená skleróza
 • stav po cévní mozkové příhodě
 • stav po operaci pohybového aparátu
 • stav po zlomenině, úrazu
 • stav před plánovanou operací pohybového aparátu
 • svalová nerovnováha
 • terapie jizvy
 • vadné držení těla
 • výhřez meziobratlové ploténky
 • whiplash syndrom krční páteře po autohavárii
 • závratě
 • zmrzlé rameno

Metody:

McKenzie metoda – MDT – mechanická diagnostika a terapie

McKenzieZakladatel této metody je fyzioterapeut Robin McKenzie CNZM, OBE, FCSP, FNSP, Dip. MDT, Dip. MT (1931-2013) z Nového Zélandu, který v 60. letech 20. století vyvinul vyšetřovací léčebné postupy, které jsou dnes vyučované a praktikované po celém světě. Za své služby v oboru fyzioterapie byl oceněn řádem Anglické královny.

Mechanická diagnostika a terapie, MDT, je založena na testování bolestivých symptomů v závislosti na aplikovanou mechanickou zátěž. To je testování v udržované poloze nebo opakovanými pohyby daného kloubu či celého těla.
Komplexním vyšetřením, anamnézy a mechanických testů, se stanoví mechanická diagnóza a poté cílená mechanická terapie je-li vhodná pro pacienta či není.
Podstatou a trvalejším efektem léčby je ovlivnění samotné příčiny vzniku onemocnění, nejen jeho důsledku a možnosti autoterapie.
Pacient rozumí mechanismu vzniku obtíží a je schopen předcházet případným dalším atakám.
Terapie je vhodná pro celý pohybový systém, tj. jak pro obtíže krční, hrudní, bederní páteře, tak i pro klouby končetin (rameno, loket, zápěstí, kyčel, koleno, kotník).

Bobath koncept pro dospělé pacienty

fotoBobath koncept je léčebný koncept vyvinut fyzioterapeutkou Bertou Bobath za přispění jejího manžela lékaře Karla Bobath roku 1950.

Koncept je vhodný především pro děti s dětskou mozkovou obrnou a dospělé nejčastěji po cévních mozkových příhodách, pro pacienty s roztroušenou sklerózou, po úrazech hlavy, mozku, neúplné spinální léze.
Na základě podrobného vyšetření, které se zaměřuje na to co pacient dovede bez pomoci, s dopomocí, co nedovede se stanoví léčebný plán a cíl.
Snahou je ovlivnit patologický tonus, umožnit funkční pohyb, aktivitu, provést bez pomoci co nejsprávněji.
Základem Bobath konceptu je práce v týmu-rodina, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psychoterapeut, lékař.