Novinky

26. 01. 2015 McKenzie metoda versus fyzikální léčba u pacientů s chronickou bolestí zad

Randomizovaná studie byla vykonaná v období mezi lednem 2009 a lednem 2012. Bylo do ní zařezeno 271 pacientů ve věku 18-69 let s nespecifickou chronickou bolestí zad, u kterých trvání symptomů bylo více jak 3 měsíce.

Respondenti byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Pacienti v první skupině (n-134) byli léčeni McKenzie metodou a v druhé prostřednictvím fyzikální terapie (n-137).

Terapie u obou skupin měla ambulantní charakter a trvala 4 týdny. Za klinicky významné se považovalo zlepšení nad 30%.

Ve skupině, kde terapie proběhla McKenzie metodou, byli pacienti vyšetřeni a celkový počet terapií byl maximálně 7 v periodě 4 týdnů. Přístup terapie byl individuální, založený na autoterapii opakovanými pohyby anebo udržovanou polohou, doporučené cvičit 5x denně 10-15 opakování. v případě potřeby byl aplikovaný přetlak terapeuta anebo mobilizace. Vstupní vyšetření trvalo 1 hodinu, následná terapie v rozsahu 30-40 minut.

Pacienti zařazeni do skupiny, kde metodou volby byla fyzikální terapie, absolvovali 10 terapií v průběhu 4 týdnů. Terapie trvala 50 minut v podobě infračervené lampy-15 minut, ultrazvuku-5 minut a interferenčních proudů-30 minut.

Následné vyhodnocení bylo vykonané na klinice po dvou a třech měsících od ukončení terapie. Ve výsledku mezi dvěma porovnávanýma skupinami je vidět, že po celou dobu výzkumu McKenzie skupina vykazovala významnější zlepšení pohyblivosti zad, redukci bolesti a funkčního poškození oproti skupině léčené fyzikální terapií.

Clare et al. (2004) vyjádřili názor, že McKenzie metoda vykazuje rychlejší ústup od bolesti za kratší dobu než jiné terapie. Skikić at al. (2004) navrhují upřednostnit McKenzie terapii před terapií Brunkow.

V závěru lze říci, že u pacientů s chronickou bolestí zad McKenzie terapie dosahuje větší snížení bolesti za kratší čas než pasivní forma terapie.

 

Clare, H., Adams, R., Maher, C.: A systematic rewiew of efficacy of McKenzie trerapy for spinal pain. Aust. J. Physiother., 2004, 400(50): 209-16.

Skikić, E. M., Trebinjac, S., Sakota S, Avdíc, D.: The effects of 423 McKenzie and Brunkow exercise program on spinal mobility 424 comparative study. Bosn. J. Basic med. Sci., 2004, 4(1ú: 62-8.